Üdvözlünk a Fittbike weboldalán!
+36 30 946 8388
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
 
Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Dinya Illés (székhely: 7632 Pécs, Aidinger János út 9.) nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, adószám: (43512652-1-22) 

által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A jelen Szabályzat célja, hogy Dinya Illés által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).


Üzemeltető:
Dinya Illés egyéni vállakozó
Székhelye: 7632 Pécs, Aidinger János út 9.
Adószám: 43512652-1-22
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám:3603107
Bejegyző szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Telefonszám: +36-30-9468-388
E-mail cím: fittbike@gmail.hu

Bankszámlaszám: Dinya Illés
Adatkezelés jogalapja
Dinya Illés a www.fittbike.hu weboldal általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vendég az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Adatkezelés célja
Dinya Illés a www.fittbike.hu weboldal adatkezelésének célja a hírlevélre feliratkozottak részére hírlevelek kiküldése.
Kezelt személyes adatok köre és a rögzítés módja
A jelen tájékoztató kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. Az adatkezelés kizárólag az érintett személy önkéntes hozzájárulásával, elektronikus úton vagy személyesen átadott adataira vonatkozik.


Felelősség:

Dinya Illés a oldal www.fittbike.hu weboldal vezetője a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Adatkezelés időtartama
Az adatok törlésének határideje: A Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetők. A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat az Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja, valamint számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.
A Felhasználó személyes adatainak törlését vagy módosítását az alábbi módokon kezdeményezheti:
– postai úton (Dinya Illés., 7632 Pécs, Aidinger János út 9.)
-       e-mail útján: fittbike@gmail.com
Személyes adatot megismerő személyek köre
A weboldal használata során a weboldal részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen Dinya Illés jogosult megismerni. Dinya Illés az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:
Dinya Illés a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:
Szerver, tárhely: 
Vezér András EV.
Címe: 7632 Pécs, Gyöngyös u. 5.
E-mail: tarhely@fittbike.hu
Telefon:+ 36 30-335-6264
 
Számlák készítése: 
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2000 Szentendre,
Táltos utca 22. B. ép.
Könyvelés:
SHS KFT.
7621 Pécs, Rákóczi u. 35-37.

A fentieken túl a Látogatóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Látogató hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Az adatbiztonság
Dinya Illés egyéni vállalkozó a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli.
Dinya Illés egyéni vállalkozó megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek érdekében az adatkezelési, illetve adatvédelmi jogszabályok és az adatok jogosulatlan hozzáférés elleni védelme érvényre juttatásához szükségesek.
A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja
Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a kezelt adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
Dinya Illés egyéni vállalkozó a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg. A tájékoztatást kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt Dinya Illés egyéni vállalkozó helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, amennyiben
  • azoknak kezelése jogellenes;
  • ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;
  • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;
  • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Az érintett a törlést írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.
Dinya Illés egyéni vállalkozó zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy a rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.
Dinya Illés egyéni vállalkozó megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyessége vagy pontossága vitatott, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.
A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben tiltakozhat.
 
Egyéb rögzített adatok
A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Látogató korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Látogatónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A Vásárlók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a Látogatók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
Alkalmazott cookie-k:
-     Analitika, követés cookie
-     Webhelyen keresztüli követés
-    Bejelentkezési, Vásárló azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Dinya Illés www.fittbike.hu honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
-    hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
-    hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
-    hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
-    hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 
 
Cookiek és alkalmazásuk
Annak érdekében, hogy honlapunk látogatásakor minél nagyobb kényelmet biztosítsunk látogatóinknak, a termékkínálatunk megjelenítéséhez cookiekat alkalmazunk. 
A cookie (http süti) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. 
A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik tartalmát, hogy azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak.
Vagyis: A süti a weboldal által létrehozott fájl, amelynek segítségével a honlap a felhasználó számítógépén közvetlenül tárolhat információt. Így képesek például megjegyezni a weboldalak a személyes beállításokat illetve a későbbiekben a honlapra visszatérve a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. 
Természetesen beállítható, hogy böngészője ne tárolja a sütiket. 

Facebook

A www.fittbike.hu oldalon lévő Facebook közösségi modul adatforrása a www.facebook.com weboldalon regisztrált felhasználó nyilvános, közzétett saját profilképe. Az adatkezelés időtartamára, és módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal felhasználásra vonatkozó általános szabályzata (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), és adatvédelmi irányelve (http://www.facebook.com/about/privacy/) szerint történik.
 
Hírlevél
Dinya Illés  a www.fittbike.hu weboldal üzemeltetője a Honlapon lehetővé teszi a Látogatóknak  hírlevélre a kezdőoldal alján található „Hírlevél feliratkozás” menüponton  feliratkozzanak.

A hírlevélre feliratkozás során megadott elektronikus levélcímekre pedig hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket Dinya Illés a www.fittbike.hu weboldal üzemeltetője csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó  korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti Dinya Illés a www.fittbike.hu weboldal üzemeltetője részére küldött levél, e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással.
 
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása:
Dinya Illés www.fittbike.hu weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Látogatót megfelelő módon (hírlevélben) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Látogatók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Adatkezelésben érintettek jogai:
- Tájékoztatáshoz való jog
Személyes adataik kezeléséről a Látogatók Dinya Illés  a www.fittbike.hu weboldal üzemeltetőjétől bármikor írásban, Dinya Illés www.fittbike.hu weboldal címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az fittbike@gmail.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. 
Amennyiben a Felhasználó kéri, a Dinya Illés a www.fittbike.hu weboldal üzemeltetője tájékoztatást ad a Hírlevél felhasználóra vonatkozó és Dinya Illés a www.fittbike.hu weboldal üzemeltetője által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
Dinya Illés   a www.fittbike.hu weboldal  üzemeltetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Látogató bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Dinya Illéshez  a www.fittbike.hu.huweboldal üzemeltetőjéhez fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Kamerarendszer
Adatkezelő az edzőterem területén az emberi élet, testi épség megóvása, veszélyes gépek megfigyelése, illetve vagyonvédelmi célból (7632 Pécs, Esztergályos János út 23.) kamerarendszert üzemeltet.

Az edzőterem látogatói a terem szolgáltatásainak igénybe vételével, illetve a terembe történő belépéssel önkéntesen, befolyásmentesen hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk képmás (fotó vagy videó) és /vagy hangfelvétel készüljön a FITTBIKE SPINNING CENTER által szervezett zártkörű, vagy nyílt rendezvényeken, illetve mindazon eseményeken, ahol a Fittbike Spinning Center szervezésében és /vagy képviseletében a látogató részt vesz.
Az edzőterem látogatói továbbá hozzájárulnak és felhatalmazzák a Fittbike Spinning-et, hogy a www.fittbike.hu honlapon, a belső kommunikációs anyagokban és felületeken felhasználja, közzé tegye és nyilvánosságra hozza a Társaság bemutatása, népszerűsítése és információközlés céljából a felvételeket. 
A látogatók tudomásul veszik és elfogadják, hogy hozzájárulásuk az esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti a Fittbike Spinning Centert.
Kártérítés
 
Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Minden egyes Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 
Az adatok naprakészségének követelménye tekintetében a Felhasználó az Adatkezelővel köteles együttműködni. Amennyiben a regisztrált Felhasználó adataiban változás történik, azt köteles bejelenteni, amennyiben ezt nem teszi meg az ebből származó esetleges károkat, költségeket a Felhasználó viseli.
 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 
Az Adatkezelő adatvédelmi felelős kinevezésére nem kötelezett.
 
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását (a munkaállomáshoz kizárólag jelszóval lehet hozzáférni, a számítógépeket tűzfalak védik, antivírus programok kerültek telepítésre.  Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Tájékoztatóban foglaltakat.
 
Dinya Illés,  mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
 
Dinya Illés valamennyi alkalmazottja, munkavállalója, illetve a céggel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy köteles az adatvédelmi szabályzat és tájékoztató rendelkezéseit betartani, azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekinteni. Az adatkezelés során az adatkezelési alapelvek figyelembe vételével tisztességesen és törvényesen, legjobb tudásuk és az adott helyzetben fokozottan elvárható figyelemmel eljárni. Mindezt kötelesek írásban, titoktartási nyilatkozat formájában is rögzíteni.
 

Pécs, 2019.05.20.